Kommuner og private vannverkseiere inviteres til et todagers seminar om drikkevann, avløp og folkehelse i Alta 22.-23. oktober 2019.

Det er Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune som i samarbeid med kommuner, Folkehelseinstituttet, Mattilsynet og Fylkesmannen i Troms og Finnmark inviterer til seminaret.

Gode vann- og avløpstjenester er viktig

Vann- og avløpstjenestene dekker grunnleggende behov som vi som innbyggere tar i bruk flere ganger om dagen, uten at vi nødvendigvis tenker noe særlig over det. Kvaliteten på disse tjenestene er derimot helt avgjørende for at samfunnet vårt skal fungere, og det er avgjørende for vår helse, sikkerhet og miljøet.

En hendelse tidligere i år i forbindelse med forurenset drikkevann i en vestlandskommune tydeliggjør i høyeste grad nødvendigheten og viktigheten av god, ansvarsfull og bærekraftig vannforvaltning.

Kort om seminaret

Fullstendig program med tidspunkter er under arbeid og vil bli tilgjengelig anslagsvis i slutten av august, men her følger en kort beskrivelse av seminaret:

Dag 1 omhandler drikkevannskvalitet og folkehelse. Dagen avsluttes med befaring av vann- og avløpsanlegg i Alta.

Dag 2 omhandler avløp og kloakk. Det vil også rettes oppmerksomhet mot hvilke konsekvenser klimaendringene har for vann- og avløpstjenestene, både nå og i fremtiden.

Dag 1 – Drikkevann

  • Mattilsynet om drikkevann
  • Folkehelseinstituttet om drikkevannskvalitet og folkehelse
  • Erfaringer fra vår kommune (Tana kommune)
  • Tilpasninger til et endret klima (fylkeskommunene)
  • Befaring av vann- og avløpsanlegg i Alta

Dag 2 – Avløpsvann

  • Fylkesmannen om avløpsvann og renseløsninger
  • Spredde avløp: Erfaringer og rutiner fra seksjon for vann- og avløp v/ Tromsø kommune
  • Avløpshåndtering: Erfaringer fra Karasjok og Hammerfest kommuner
  • Hvordan vi kan dele erfaring og kunnskap på tvers av sektor og kommunegrense

Dekker reise for to

Fylkeskommunene dekker reise og overnatting for to deltakere fra hver kommune i Finnmark og Troms, og for én deltaker fra inviterte private vannverk. Private vannverk som ikke er invitert, men ønsker å delta, bes ta kontakt med sin fylkeskommune.

I slutten av juni sendte Troms fylkeskommune ut en oppfordring til kommunene om å delta på seminaret. Les brevet her (PDF).

×