Hvordan kan teknologien endre samferdselssektoren og gjøre det tryggere for deg å ferdes på veien? Bli med på fagdag om ITS og få svar på dette – og mer. 

ITS er fellesbetegnelsen for teknologi og datasystemer i transportsektoren, og kan blant annet brukes til aktiv skredkontroll, som i Holmbuktura. Det er også denne teknologien som gjør det mulig med sanntidsinformasjon om når din buss kommer.

Fylkesordfører i Troms og Finnmark, Ivar B. Prestbakmo (Sp), vil åpne fagdagen som arrangeres i samarbeid med Tekna.

- En fagdag rundt ITS skaper en viktig første møteplass for å oppnå en god dialog mellom fagfolk, interessenter og beslutningsdeltakerne, sier fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (Sp).

Fylkeskommunen har tidligere i høst blitt medlem av ITS Norge sammen med Finnmark fylkeskommune.

- ITS-teknologien brukes allerede i dag, men nå ønsker vi å få i gang en samtale om hvile andre muligheter, løsninger og utfordringer som ligger framfor oss i Troms og Finnmark i møtet mellom dagnes transportinfrastruktur og ny teknologi, utdyper fylkesordfører Prestbakmo (Sp).

Fagdagen finner sted på Fylkeshuset i Troms, 16.12.19.

Program og påmeldingsinformasjon finner du her.

×