Foto: Marius Fiskum.

For andre gang i historien deles det ut Barentsstipend til aktører på kulturfeltet for å anerkjenne fremragende kunst og kultur som skapes gjennom grenseoverskridende samarbeid på tvers i Barentsregionen. Første utdeling fant sted i 2017.

Det er samarbeidsfora Joint Working Group on Culture of the Barents Euro-Arctic Cooperation som star bak prisen, og deles ut til en mottaker i hvert av de fire samarbeidslandene i Barents; Russland, Sverige, Finland og Norge. Prisen er på 10 000 Euro.

Prisutdelingen skjer i Umeå den 3. oktober 2019 av de fire lands utenriksministre. Troms fylkeskommune er tilstede under overrekkelsen, og fylkesrådsleder Willy Ørnebakk roser den norske vinneren og fremhever viktigheten av fortsatt gode samarbeidsprosjekter på tvers av grensene i nord.

-Først og fremst er vi utrolig stolte av at den norske delen av Barentsstipendet i år tildeles Ola Rokkones. Han er en fantastisk utøver og har gjennom mange år vært aktiv i nær alle deler av Nord-Vest-Russland, i tillegg til samarbeidprosjekter hvor nordfinske og nordsvenske musikere har vært med. Han er en av landsdelens fremste musikere, og med en samarbeidsevne og en nordlig kraft som gir oss all mulig grunn til å glede oss til å følge Ola videre.

-Prosjekter som dette viser oss også at det skapes varige bånd og nettverk mellom våre folk i nord, og det er det viktigste vi kan fortsette med i en tid hvor det politiske landskapet er kaldere og retorikken mer polarisert. I nord bor vi både tett og spredt, og de første 20 årene med Barentssamarbeid og samarbeid folk til folk og kunstner til kunstner på tvers må dyrkes videre, avslutter fylkesrådsleder Ørnebakk.

Her kan du se Ola Asdahl Rokkones opptre.

Barentsstipendene for 2019 tildeles:

NORGE: Ola Asdahl Rokkones – med tilhold i Tromsø, for sitt mangeårige engasjement og erfaring med prosjekter på tvers i hele regionen, og prosjektenes sterke nordlige karakteristika.

FINLAND: Kaltio – kulturmagasin med tilhold i Oulo, for sitt mangeårige virke for å fremme kunst og kultur fra hele Barents gjennom sine utgivelser.

RUSSLAND: Ilia Kuzubov fra Arkhangelsk region, for sin mangeårige kultursamarbeid og fremme av moderne og tradisjonell kunst fra Nord-Vest-Russland, i hovedsak gjennom festivalen Taibola.

SVERIGE: FIMBRIA – en fribroderigruppe i Sverige som jobber med ulike tekstilhåndarbeid og design, med Barents som fokusområde.

Her kan du lese hele pressemeldingen om Barentsstipendet.

×