Denne uka besøkte fylkesrådet i Troms, med en tilhørende delegasjon, Norrbottens läns landsting.

Siden 2006 har Troms fylkeskommune og Norrbotten län hatt en vennskapsavtale. Med den i bunnen, holdes det jevnlig kontakt mellom de to regionene om ulike tema, blant annet kultur, næringsutvikling og turisme. Målet er å styrke samarbeidet mellom de to regionene om felles spørsmål og samarbeidsmuligheter.

Nylig var fylkesrådet i Troms, under ledelse av fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap), sammen med representanter fra etatene for samferdsel, utdanning, næring, kultur og stab på besøk hos svenskene for å bygge videre på samarbeidet.

- Vi var på besøk i Norrbotten for å utveksle erfaring og kompetanse med hverandre, sier fylkesrådsleder Ørnebakk.

Under besøket fikk den norske delegasjonen orienteringer om blant annet administrtativ og politisk struktur, regionreform, Joint Arctic Agenda og Norrbottens kulturplan. Troms fylkeskommune ga også svenskene orienteringer om hva som jobbes med hos oss.

- Det er tett samarbeid mellom de ulike regionene i Barentsregionen, og vi brukte tiden godt på å lære om hverandre, diskutere felles utfordringer og muligheter, sier Ørnebakk.

- Troms fylkeskommune og region Norrbotten har mye til felles siden vi begge er en del av det europeiske Arktis. Vi samarbeider allerede på tvers av landegrensene, blant annet med ambulansehelikoptertransport, og vi ser stadig på flere muligheter for samarbeid, sier Maria Stenberg i Norrbotten regionråd.

×