Arbeidsstipendet, som deles ut av de tre nordnorske fylkeskommunene, skal tildeles en forfatter som skriver skjønnlitteratur og er bosatt i Nord-Norge.

- Jeg er svært fornøyd med at de nordnorske fylkeskommunene har etablert et eget arbeidsstipend for skjønnlitterære forfattere, sier fylkesråd for kultur Sigrid Ina Simonsen.

Hun hadde gleden av å dele ut stipendet på vegne av landsdelsrådet for kultur i 2019, og sier hun ser fram til å følge med på nye tildelinger. 

Forfatteren som mottar stipendet må være innkjøpt av Norsk kulturråd eller være medlem i en forfatterorganisasjon.

Det er Finnmark fylkeskommune som fungerer som sekreteriat for utdelingen og søknadsskjemaet ligger på www.ffk.no. Søknadsfristen er 1. februar 2020.

- Jeg er stolt av at vi har fått til et årlig arbeidsstipend på 100 000,- for nordnorske forfattere. At de tre nordnorske fylkeskommunene har gått sammen om dette gjør at vi får løftet frem nordnorske forfattere. Arbeidsstipendet gir dem mulighet til å sette av tid til å fokusere på skrivingen. Det er veldig viktig, sier hovedutvalgsleder for kultur og samferdsel i Finnmark, Geir Ove Bakken.

Juryen for arbeidsstipendet 2020 vil bestå av forfatterne Cecilie Løveid og Anne Oterholm, og en representant fra fylkesbibliotekene i Nord-Norge. Løveid og Oterholm underviser begge i skrivekunst, henholdsvis ved Skrivekunstakademiet i Hordaland og på forfatterstudiet i Tromsø

Arbeidsstipend for nordnorsk litteratur på 100 000 kroner ble etablert av Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge som et tiltak i Nordnorsk litteraturstrategi 2017-2021. De tre nordnorske fylkesbibliotekene har ansvaret for å følge opp Nordnorsk litteraturstrategi. Arbeidsstipendet er tidligere delt ut til Kristin Bjørn (2018) og Kjersti Kollbotn (2019).

×