Prosjekter 2016/2017

I tillegg til ordinære driftsoppgaver gjennomfører IT-senteret utviklingsprosjekt/ endringsprosjekt for å forbedre/effektivisere bruk, drift og sikkerhet av applikasjoner, infrastruktur og driftsløsninger. Når det gjelder applikasjoner/brukersystemer, defineres ofte prosjekt i lag med applikasjonseier/ systemeier. Målet må alltid være at endringer forenkler tilgangen til informasjon og bidrar til at vi jobber/samhandler smartere og at IT-verktøy understøtter våre fylkeskommunale tjenester innenfor data, telefoni og video.

 

×