Samtykkeerklæring

Informasjon om Samtykkeerklæring

For at bedriftshelsetjenesten skal kunne bistå best mulig i forbindelse med tilretteleggingsarbeidet, kan det i noen tilfeller være hensiktsmessig at bedriftshelsetjenesten innhenter relevante opplysninger fra lege/sykemelder. I de tilfellene trenger bedriftshelsetjenesten et skriftlig samtykke fra den sykemeldte. Opplysningene skal avgrenses til å gjelde de helsemessige begrensningene og mulighetene i forhold til arbeidet, og hva som må til av tilrettelegging på arbeidsplassen for at vedkommende skal kunne bruke
arbeidsevnen sin.

Her finner du lenke til samtykkeerklæringa.

×