Ansatte

Hvem gjør hva på økonomisenteret?

Navn Stilling  Tlf Hovedarbeidsoppgaver
Berit Koht Økonomisjef 8241 • Overordnet ansvar for økonomistyring.
• Ledelse og utvikling av Økonomisenteret..
Øyvind Lunde Systemadministrator 8240 • Ansvarlig for økonomisystemet Unit4 (UBW).
Merete J. Kielland

BUDSJETTEAM

Budsjettleder (teamleder budsjett)

8246 • Fagansvar budsjett - drift og investering.
• Budsjettrammer årsbudsjett og økonomiplan.
• Koordinering av budsjettarbeidet og justering ved budsjettoppfølging.
• Sektorovergripende områder.
• Pensjonsberegninger.
• Opplæring og veiledning, og budsjettteamets redaktør for ansattportalen og internett.
Åse Hansen Økonomirådgiver 8235 • Kontaktperson for kultur, næring, politikerområdet og sektorovergripende for budsjett, budsjettoppfølging, regnskapsavslutning og årsberetning.
• Lønnsberegninger etter lønnsoppgjør.
• KOSTRA-kontaktperson.
• Opplæring og veiledning.
Tage J. Roberten

Økonomirådgiver (50 %)

Finansrådgiver (50 %)

8243 • Finansforvaltning herunder låneopptak.
• Kontaktperson for personalsenteret, IT-senteret, økonomisenteret, stabssjefen, samt drifts- og utbyggingssenteret for budsjett, budsjettoppfølging, regnskapsavslutning og årsberetning.
• Opplæring og veiledning.
Helene Lockertsen

INNKJØPSTEAM

Innkjøpssjef (teamleder innkjøp)

8247 • Fagansvarlig innkjøp. Les roller og oppgaver på innkjøpstjenestens egen nettside.
Randi Jaros Innkjøpsrådgiver 8237 • Innkjøp. Les roller og oppgaver på innkjøpstjenestens egen nettside.
Renate Mortensen Innkjøpsrådgiver 8244 • Innkjøp. Les roller og oppgaver på innkjøpstjenestens egen nettside.
Eirik Larsen Innkjøpsrådgiver 8229 • Innkjøp. Les roller og oppgaver på innkjøpstjenestens egen nettside.
Elin Nystuen

REGNSKAPSTEAM

Regnskapssjef (teamleder regnskap)

8236 • Fagansvar for fylkeskommunens samlede regnskap.
• Utviklingsarbeid og digitalisering. Opplæring og veiledning. Regnskapsteamets redaktør for ansattportalen og internett.
• Investeringsregnskap, internkontroll og rådgivning.
• Mva-problematikk og mva-kompensasjonsoppgjør.
• Brukerveiledninger, rutiner og arbeidsprosesser.
Arthur Isaksen Økonomirådgiver - regnskap 8239 • Regnskapsarbeid, rådgivning, internkontroll (mva-kompensasjon/ innkjøpsavtaler).
• Behandle leverandørfaktura og fakturapurringer.
Elena  Brek Økonomirådgiver - regnskap 8212 • Behandle leverandørfaktura, fakturapurringer, registrere hovedbokbilag.
• Utgående fakturering. Internfakturering. Privatister.
• Purring/inkassoarbeid. Oppfølging av kunder (tannhelse, skoler og Troms fylkestrafikk kontaktes direkte når det gjelder utgående  faktura/purringer).
• Ajourhold kunderegister og leverandørregister.

• Regnskaps-/bilagsarkiv og rådgivning.
Mette A. Bjune Sveen Økonomirådgiver - regnskap (engasjement til 01.06.20) 8233

• Regnskapsarbeid, internkontroll (mva-kompensasjon).
• Behandle leverandørfaktura og fakturapurringer.

• Utgående fakturering, ajourhold kunderegister mm.

Kine Engenes Økonomirådgiver - regnskap 8267 • Regnskapsarbeid, rådgivning, internkontroll, registrere hovedbokbilag. Elev-pc-regnskap.
• Kontaktperson dagligbank/administrator nettbank.
• Stedfortreder leverandørfaktura, utgående fakturering, internfakturering, purring/inkassoarbeid.
• Ajourhold kunderegister/-reskontro og artikkelregister.

• Veiregnskap og investeringsregnskap (samferdsel).
Natasja Hanssen Økonomirådgiver - regnskap 8261 • Regnskapsarbeid, internkontroll og rådgivning. Remittering. Skatteinntekter.
• Utenlandsbetalinger.
• Mva-kompensasjonsoppgjør.
• Finansforvaltning (likviditet, renter).
Trond Barosen Økonomirådgiver - regnskap 8231 • Regnskapsarbeid, internkontroll, rådgivning. Remittering.
• Behandle leverandørfaktura, fakturapurringer, reg. hovedbokbilag.
• Mva-problematikk og merverdiavgiftsoppgjør.
• Investeringsregnskap (bygge og vedlikehold), inkl. rapportering.
• Alt. kontaktperson vedr. Unit4 (vikar ved fravær).

 

×