Troms fylkeskommunen har nå meldt søkerne om utfallet av 2.inntak til de videregående skolene. Det er til nå tatt inn totalt 5908 søkere. Av disse har 5698 ungdomsrett, mens resterende er tatt inn med voksenrett, fullføringsrett eller ikke-rett. Det er tatt inn rundt 200 gjestesøkere fra andre fylker.

461 søkere har fått nye tilbud i det 2.inntaket. Dette inkluderer både søkere med ungdomsrett som stod på venteliste i det første inntaket, samt søkere med voksenrett, fullføringsrett og ikke-rett som ikke var med i det første inntaket.  

Det første inntaket viste 5836 inntatte søkere. Noen har takket nei til tilbud, og ledige plasser er nå fylt med søkere fra ventelistene.

- Sammenlignet med i fjor er det totalt tatt inn 100 færre elever. Dette skyldes i stor grad færre avgangselever fra fylkets grunnskoler. Det er likevel få ledige plasser, men vil du søke etter frist, så sjekk mulighetene hos inntakskontoret, sier fylkesråd for utdanning, Roar Sollied (V).

93% fikk førsteønsket

I år som i fjor er hele 93% av de inntatte tatt inn på sitt første ønske. Dette er en økning fra 92,4% i det første 1.inntaket. For søkere med ungdomsrett er tallet noe høyere med 94,2% som har fått sitt førsteønske innfridd.

Svarfrist

Søkere som nå har fått tilbud om skoleplass eller ventelisteplass har frist til 2. august med å svare på tilbudet. Dette gjøres ved å logge seg inn med elektronisk ID på vigo.no. Ved spørsmål vedrørende inntaket kan utdanningsetaten kontaktes på inntak@tromsfylke.no eller på telefon 77 78 80 00.

Overføring av inntak til skolene

Etter svarfristen på 2.inntak vil det gjøres oppdateringer og eventuelle rettinger før inntaket overføres til den enkelte skole i uke 32. Søkere kan da kontakte den aktuelle skolen for å forhøre seg om ventelister og eventuelle ledige plasser.

Skolestart for de videregående skolene i Troms er 19.august.

 

×