Kvinnedagen 8. mars 2018 ble den nye plattformen Aasta Hansteen døpt utenfor Stord, og fylkesråd Sigrid Ina Simonsen (Ap) var tilstede.

 

Aasta Hansteen (1824-1908) var kjent forkjemper for kvinnesaken. Hun var blant de aller første kvinner i Norge som utdannet seg til billedkunstner og var den første kvinne i landet som livnærte seg som profesjonell maler. Hansteen skrev allerede i 1878 at dersom kvinnen var skapt i Guds bilde på linje med mannen, burde hun også ha de samme rettighetene.
 
-Vi ser med stor glede at aktiviteten i nord øker med denne fantastiske teknologiske bragden som Aasta Hansteen utgjør, uttaler fylkesråd for kultur og næring i Troms, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

Fylkesråden overvar dåpen av plattformen sammen med en stor delegasjon fra både myndigheter, leverandører og operatørene med Statoil i spissen.

 
Aasta Hansteen-feltet ble funnet i 1997 og ligger 300 km fra land, nordvest for Sandnessjøen utenfor Nordland. Aasta Hansteen-feltet skal driftes fra Harstad, mens forsyningsbasen plasseres i Sandnessjøen og helikopterbasen i Brønnøysund.
Det er Statoil som er operatør på utbyggingen som i sum utgjør om lag 56 mrd standard kubikkmeter gass som skal føres gjennom gassrørledning til Nyhamna for videre eksport.
 
Utvinningen skal skjer på store havdyp, hele 1.300 meter som gir store teknologiske utfordringer. Statoil vil ta i bruk nye digitale løsninger og produksjonen vil i stor grad bli automatisert. Selve plattformen vil ha om lag 60 arbeidsplasser og det vil bli behov for om lag 30 nye ansatte på Statoils driftskontor i Harstad. I tillegg kommer økt aktivitet ved forsyningsbasen i Sandnessjøen og helikopterbasen i Brønnøysund. Selv om plattformen er bygget i Sør-Korea har utbyggingen medført ringvirkninger på 1,3 mrd kr i Nord-Norge. Totalkostnaden ved utbyggingen er 38 mrd kr og inntektene beregnes til om lag 112 mrd som fordeler seg over plattformens beregnede levetid på 25 år.
 
Gassen fra Aasta Hansteen skal i hovedsak selges til Storbritannia, der spesielt gassforbruket i kraftforsyningen øker. Årsaken til dette blant annet at gass erstatter kullfyrte kraftverk. Det skjer delvis fordi kull er blitt dyrere, men også på grunn av politiske beslutninger om på redusere kullforbruket særlig i Storbritannia.
 

 

×