Det som gjennom århundrer var den ytterste periferi, står nå i sentrum for global oppmerksomhet. Hva gjør et endret Arktis med Norge?  

Hva betyr et endret klima, nye næringsmuligheter, ny forskning, nye sikkerhetspolitiske utfordringer, geopolitiske endringer og sterke verneinteresser for de norske og internasjonale nordområdene?

For å analysere og forstå endringene i Arktis spiller media en stor rolle. Derfor utlyser Troms fylkeskommune fire arktiske pressestipend på til sammen 260 000 kroner. Hvert stipend er på 65 000 kroner.

Arktis er viktig for oss alle

- Utviklingen i Arktis og nordområdene har stor betydning - ikke bare for den nordlige delen av Norge, sier fylkesrådsleder Willy Ørnebakk i Troms fylkeskommune.

- Eksempelvis har det nære naboskapsforholdet mellom Russland og Norge i nord betydning for Norges utenrikspolitikk. Klimaendringene i Arktis har innvirkning på lokalsamfunnene langs vestlandskysten. Og utnyttelse av arktiske naturressurser skaper omsetning og aktivitet i hele landet, sier Ørnebakk.

Han understreker at Arktis, blant annet av disse grunnene, bør vies mer oppmerksomhet både i regionale og nasjonale medier. 

Unik mulighet for norske journalister

Målet er å stimulere til dekningen av de norske nordområdene og det internasjonale Arktis i norske lokale, regionale og nasjonale medier. Gjennom disse stipendene bidrar Troms fylkeskommune med en unik mulighet for norske journalister til å gå inn i større journalistiske prosjekter i et av verdens mest spennende områder.

Stipendene deles ut til enkeltjournalister eller grupper av journalister. En egen stipendkomité skal vurdere søknadene og foreta tildelingen. Stipendkomitéen består av representanter fra Troms Fylkeskommune, UiT – Norges arktiske universitet, Nordnorsk Redaktørforening, Framsenteret og Harstad kommune.

Samarbeid med Arktisk Forum

Stipendet deles ut i samarbeid med Arktisk Forum. Arktisk Forum er et samarbeidsorgan bestående av Troms Fylkeskommune, Arctic Frontiers, Festspillene i Nord-Norge, Harstad kommune, Innovasjon Norge-Arktis, Lenvik kommune, Longyearbyen lokalstyre, NHO-Arktis, Riddu Riđđu, Tromsø kommune, LO, UiT- Norges arktiske universitet og Senter for hav og Arktis.

Arctic Frontiers har sekretæransvaret for stipendkomitéens arbeid.

Søknadsfristen for stipendene er 25. november. Hvilke journalister som kan gå i gang med større nordområdeprosjekter vil bli offentliggjort i midten av desember.

Les mer om pressestipendet her.

 

×