Bilde av TANN-bygget 5. oktober 2017 10 års jubileum

Denne høsten er det 10 år siden TANN-bygget i Breivika i Tromsø ble etablert. Etableringa har vært en så stor suksess, at det nå er behov for utvidelse.


Bygget huser Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN), Universitetstannklinikken og Institutt for klinisk odontologi (IKO). Altså foregår det både moderne pasientbehandling, forskning, veiledning og kursing av tannhelsepersonell, samt utdanning av tannlege- og tannpleierstudenter over fire etasjer.


Tannlegeutdanninga i Tromsø er den eneste i landet nord for Bergen. Det finnes totalt tre slike utdanninger i Norge, den tredje ligger i Oslo.

10-årsjubileet er en svært god anledning til å takke de mange pionerene i arbeidet for deres bidrag til innholdet i Tannbygget. Det er mange i prosjektfasen som har nedlagt et stort arbeid med å tilegne seg kunnskap som var vanskelig tilgjengelig, for å gjøre dette til et vellykket prosjekt, sa fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) i sin åpningstale.


Stor betydning for tannlegedekninga

Bygget sto klart til bruk høsten 2007. Siden da har det skjedd mye innen tannhelse i Nord-Norge. Mest markant er kanskje forbedringa i tannlegedekninga i de tre nordligste fylkene. Ved årsskiftet 2008/2008, som er da det første kullet tannlegestudenter i Nord-Norge kom ut, var det 8 ledige tannlegestillinger i Finnmark, 18,1 ledige i Tromsø og 24,7 ledige i Nordland. I dag er disse tallene sunket til henholdsvis ett svangerskapsvikariat, 6,7 ledige og 6,4 ledige stillinger.

Variert program

Markeringa 5. oktober 2017 ble en skikkelig festdag for alle ansatte ved bygget, som sammen med en rekke andre gjester var invitert til jubileumsmarkering gjennom hele dagen.

Leif Arne Heløe (blant annet tidligere sosial- og helseminister, fylkesmann og Nordens første professor i samfunnsodontologi), Kjell Røynesdal (avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet), Peter Marstrander (fylkestannhelsesjef), Harald Eriksen (instituttleder for klinisk odontologi), Arne Hensten (professor ved institutt for klinisk odontologi), Christer Ullbro (konstituert instituttleder for klinisk odontologi) og Elisabeth Camling (leder for Tannhelsetjenestens kompetansesenter i Nord-Norge) holdt alle foredrag om alt fra tannhelsetjenestens historie i Norge, kampen for tannlegeutdanning i Tromsø, historien om maktkampen som utspant seg for å få tannlegeutdanninga på plass, oppbygginga av en ny tannlegeutdanning, dagens situasjon og veien videre.

et fullsatt auditorium lytter til presentasjonene

145 gjester deltok på jubileumsmarkeringa. De fleste fikk plass i auditoriet i TANN-bygget, resten fulgte presentasjoner via direkte videooverføring på ulike møterom på huset.

 


Maktkamp for å få utdanninga til Nord-Norge

At det skulle etableres tannlegeutdanning og eget kompetansesenter for tannhelse i Nord-Norge var aldri noen selvfølge. Det er mange års kamp som ligger bak etableringa.

Opp igjennom historien har Nord-Norge hatt dårligere tannhelse enn resten av landet, ut utbredelsen av tannhelsetilbud har vært dårlig. Dette bedret seg noe da et tannpleierstudium kom på plass i Tromsø på begynnelsen av 90-tallet, men det var ikke nok. Utover 90-åra økte presset for å gjøre fylkeskommunene i Nord-Norge i stand til å sørge for rimelig tilgjengelighet på tannleger og speisalisthjelp for befolkninga i Nord-Norge.

Etter god innsats fra politisk og administrativt hold ba Stortinget midt på 90-tallet Regjeringen om å utrede muligheten for å opprette tannlegestudium i Tromsø, der den offentlige tannhelsetjenesten skulle vektlegges i undervisningsopplegget. Og etter en purring fra Stortingets sosialkomite et par år etter, ble Universitetet i Tromsø bedt om å lage utredning om tannlegesituasjonen i Norge og muligheten for å lage en tannlegeutdanning i Tromsø.

Leif Arne Heløe, Kjell Røynesdal og Willy Ørnebakk i prat om TANN-byggets historiske betydning for Nord-Norge.

Leif Arne Heløe, Kjell Røynesdal og Willy Ørnebakk er ikke i tvil om at TANN-bygget har hatt mye å si for Nord-Norge.

 

I 2002 kom gjennombruddet, da Stortinget vedtok oppstart av tannlegeutdanning i Tromsø. Studieplanarbeidet kom i gang og de første tannlegestudentene ble tatt opp i 2004, noen år før TANN-bygget ble en realitet i 2007.

Omtrent samtidig med etablering av tannlegeutdanning ble det gjort vedtak om etablering av et odontologisk kompetansesenter. Opprinnelig var det tanken at det bare skulle være et kompetansesenter i Tromsø, men etter hvert ble det politisk vedtak om å opprette et kompetansesenter i hver helseregion. Kompetansesenteret for Nord-Norge fikk imidlertid et lite forsprang som vi har forsøkt å holde på. Kompetansesenteret har gitt fylkeskommunen muligheten til å oppfylle tannhelsetjenestelovens paragraf om fylkeskommunalt ansvar for spesialisttjenester til befolkningen. Kompetansesenteret i Nord-Norge har også gitt spesialistutdanning til våre tannleger, og solide bidrag til forskning på tannhelse og tannhelsetjenester.

Satser videre på tannhelse

Fylkesrådslederen bekrefter at det fortsatt skal satses på tannhelse i nord.

- Men selv om TANN-bygget har nådd voksen alder, er vi langt i fra ferdig med å utvikle oss. Hittil har vi i stor grad støttet oss på kompetanse fra andre landsdeler og andre land. Uten dem hadde ikke prosjektet latt seg gjennomføre. Men vi må bli selvforsynt med kompetanse. Det karakteriseres ofte med ordet bærekraftig. Det innebærer at vi må utdanne tannpleiere og tannleger i Tromsø som etter hvert skal få tilleggskompetanse som spesialistutdanning, undervisningskompetanse, PhD og forskererfaring.
Et av de umiddelbare tegnene på videre satsning, er at det nå jobbes med å utvide bygningsmassen tilknyttet TANN-bygget, for å få på plass en ekstra kontorfløy for å ta unna for noe av plassmangelen som oppleves i dag, avslutter fylkesrådsleder Ørnebakk.

 

 

 

Alle foto: Kine Moxness Sandnes/Troms fylkeskommune

×