OVERRASKET: Reisende nr. 1 million, Una Igeland Eilertsen, fikk overrakt blomster og busskort av fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp).

I oktober 2019 registrerer vi for første gang mer enn én million reisende på bybussen i Tromsø. Det ble høverlig markert på rute 33.

-Det at vi nå for første gang runder én million reisende pr måned er artig og verdt å markere, men viktigst er det at den økningen vi ser i antall bussreiser i Tromsø viser at tiltakene vi har iverksatt fungerer, sier fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo (Sp). 

I august i år ble busstilbudet i Tromsø forsterket med flere og hyppigere avganger på bybusslinjene i Tromsø. Antall bussavganger har økt med 26 prosent siden august, fra 870 til om lag 1100 daglige avganger. Flere og større busser gjør at vi på disse avgangene øker antall sitteplasser fra 3700 til 6700.

Vi registrerte i september i år en økning på 6,9% sammenlignet med samme måned i fjor. I oktober i år teller vi for første gang i historien én million reisende på en måned.

Finansiert av belønningsmidler

Den statlige belønningsordningen har vært bidratt til å finansiere styrkingen av busstilbudet i Tromsø. Ordningen skal stimulere til bedre framkommelighet, miljø og helse i storbyområdene ved å dempe veksten i personbiltransport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil.

I 2019 ble det innvilget totalt 65 millioner kroner til diverse tiltak for å styrke busstilbud, samt tilrettelegging for syklende og gående i Tromsø. Av disse midlene ble 28,5 millioner kroner øremerket til merkostnader knyttet til det nye busstilbudet fra august i år.

- I påvente av en byvekstavtale for Tromsø jobber vi nå med en ny søknad om belønningsmidler for 2020 og fremover, slik at vi kan opprettholde og videreutvikle dagens busstilbud i Tromsø, avslutter Prestbakmo.

×